Nasz Orlik - Dobre praktyki

Porady dla animatorów.

Autor :
Testowy

Bezpieczny Orlik: projektowanie, montaż i regularne kontrole stanu technicznego – wyzwanie dla najlepszych

Bezpieczny Orlik: projektowanie, montaż i regularne kontrole stanu technicznego – wyzwanie dla najlepszych

Jeżeli odpowiadasz za obiekt sportowy, z całą pewnością zdajesz sobie sprawę jak wielka odpowiedzialność na Tobie spoczywa. Twoim priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom obiektu.

Z zadowoleniem mogę stwierdzić, że wśród naszych klientów, czyli osób odpowiedzialnych za obiekty sportowe, zdecydowanie wzrosła świadomość, że zaprojektowanie funkcjonalnego, innowacyjnego  a przede wszystkim bezpiecznego obiektu sportowego, to zadanie, którego nie można powierzyć przypadkowej firmie – twierdzi Jan Żółtowski, Prezes multibrandowego sklepu ze sprzętem sportowym Sportpoland.com.

Przy realizacji przedsięwzięcia, które służyć ma użytkownikom przez wiele lat, warto zwrócić się do firmy, która zaoferuje pomoc w przygotowaniu odpowiedniego projektu, dokona odpowiednich pomiarów, przeprowadzając wizje lokalne, a także zaprezentuje oferowany sprzęt – kontynuuje prezes Sportpoland.com.

Na osoby odpowiedzialne za boiska, ustawa - Prawo budowlane – nakłada obowiązek dokonywania regularnych kontroli w formie małego i dużego przeglądu stanu technicznego obiektu. Osobom tym szczególnie zależy aby uniknąć sytuacji, gdy dowiadujemy się o kolejnych wypadkach do jakich dochodzi na niemodernizowanych obiektach. Gdy słyszymy o niecertyfikowanych bramkach do piłki nożnej, które przewracają się na dzieci, czy źle zamontowanych obręczach i tablicach na boiskach do koszykówki.

W większości takich przypadków, nieświadomy złego stanu technicznego urządzeń zarządca, decyduje się na dokonanie przeglądu dopiero gdy dojdzie już do nieszczęścia. Dodatkowo dowiaduje się, że zastosowane na jego obiekcie rozwiązania, są wyjątkowo kosztowne, nie tylko przy zakupie i instalacji, ale też w naprawie. Niestety usterka wykryta zbyt późno, niesie za sobą koszty kilkakrotnie wyższe, niż ta którą zdiagnozujemy we wczesnej fazie jej wystąpienia.

W świetle obowiązującego prawa, wszystkie urządzenia instalowane w obiektach użyteczności publicznej muszą spełniać obowiązujące normy i posiadać certyfikaty uprawniające do oznakowania wyrobów znakiem bezpieczeństwa B.

Powyższe fakty utwierdzają w przekonaniu, że dokonując wyboru firmy, która będzie odpowiadać za projekt i wyposażenie naszego obiektu lub wyłącznie jego modernizację, warto postawić na sprawdzonego wykonawcę. Specjalistę, który zadba o profesjonalne podejście do całej realizacji już na etapie konsultacji przy tworzeniu projektu. Firmę, która będzie w stanie kompleksowo wyposażyć obiekt. Ważnym aspektem jest również to, żeby posiadała przedstawicielstwo serwisowe, którego serwisanci legitymują się odpowiednim doświadczeniem, posiadają uprawnienia do pracy na wysokości i są przeszkoleni w zakresie techniki montażu bezpośredniego.

Dopiero spełnienie wszystkich powyższych warunków, będzie dawało zarządcy pewność, że dokonał właściwego wyboru i powierzył odpowiedzialność za swój obiekt profesjonalistom.

www.sportpoland.com

Autor :
Testowy

Odpowiadamy na pytania dotyczące wypełniania wniosków aplikacyjnych projektu „Lokalny Animator Sportu”

  1. Czy animator może być zatrudniony w okresie krótszym niż 9 miesięcy?

 - Animator w ramach projektu „Lokalny Animator Sportu” zobowiązany jest do przepracowania miesięcznie 160 godzin w każdym z 9 miesięcy od 01.04.2016 do 31.12.2016.

 2.  Czy Animator może być zatrudniony od 01.03.2016 do 30.11.2016?

- Animator w ramach projektu „Lokalny Animator Sportu” może być zatrudniony przez podmiot ubiegający się o dofinansowanie w dowolnym czasie nie krótszym niż okres 01.04.2016 – 31.12.2016. Tylko ten przedział czasowy obejmuje dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

3.  Czy Animator musi pracować tylko i wyłącznie na orliku?

- Nie. Projekt „Lokalny Animator Sportu”  może być realizowany również na innych obiektach w wymiarze do 50% czasu pracy Animatora w okresie 01.04.2016- 31.12.2016. Animatora nie obowiązuje rozliczenie miesięczne procentowego podziału czasu pracy na orliku i poza nim. Oznacza to, że np. w jednym miesiącu Animator może realizować projekt tylko na orliku, a w drugim tylko na wskazanych przez JST obiektach, takich jak: hale sportowe, pływalnie, lodowiska, stoki narciarskie itp. Może też w tym samym miesiącu część ze swoich zajęć  w ramach projektu (160 godz.)  realizować na orliku, a część poza nim. Procentowy podział czasu  pracy rozliczony zostanie w sprawozdaniu rocznym.

4.  Czy Animator może być zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy?

- Tak, pod warunkiem, że w projekcie uczestniczy dwóch Animatorów. Suma czasu ich pracy nie może być mniejsza jak 160 godzin w miesiącu i na jednego animatora nie może przypadać mniej niż 80 godzin. Gdy podmiot zgłasza do projektu dwóch Animatorów, dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki obejmuje 80 godz. w miesiącu na każdego z nich i wynosi 500 zł. brutto.

5.  Kto może wypełnić wniosek aplikacyjny?

- Wniosek aplikacyjny wypełnia Jednostka Samorządu Terytorialnego wspólnie z Animatorem/ami, których zatrudnia lub podmiot upoważniony przez JST z zakresie składania wniosku wraz z Animatorem/ami.

6.  Kto wypełnia załącznik nr 2 do wniosku aplikacyjnego?

 - Załącznik nr 2 wypełnia podmiot, który zatrudnia Animator/ów.

7.  Kto podpisuje załącznik nr 2 do wniosku aplikacyjnego?

- Załącznik nr 2 po prawej stronie podpisuje i opieczętowuje przedstawiciel Jednostki Samorządu Terytorialnego zatrudniający Animatora lub osoba reprezentująca  podmiot zarządzający orlikiem z upoważnienia JST, który zatrudnia Animatora.

Podpis po lewej stronie tego załącznika składa osoba, odpowiadająca z ramienia JST lub podmiotu przez nią upoważnionego do zarządzania orlikiem, która odpowiada za odprowadzanie składek ZUS, wynikających z rozliczania umowy z Animatorem.

 8. Czy Animator biorący udział w projekcie musi uczestniczyć w czterech ogólnopolskich imprezach?

- Animator ubiegający się o udział w projekcie musi zadeklarować swoją gotowość do zorganizowania na „swoim orliku” lokalnej części czterech ogólnopolskich projektów.

9.  Jak szczegółowo należy opisać pkt. 19 wniosku: Jakie imprezy rekreacyjno-sportowe zamierzasz zorganizować w 2016 r jako „Lokalny Animator Sportu”?

- W punkcie tym chodzi o imprezy, które Animator chciałby zorganizować z własnej inicjatywy. Szczegółowość opisu ograniczona jest do 600 znaków. Generator nie przyjmie większej liczby znaków. W przypadku zamiaru zorganizowania kilku imprez, należy opisać je zwięźlej. Można też bardziej szczegółowo opisać jedną lub dwie z nich, a pozostałe tylko wymienić.

10. Czy istnieje możliwość zatrudnienia Animatora w projekcie „Lokalny Animator Sportu”, który zatrudniony jest w innym projekcie finansowanym ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki?

- Obowiązuje zasada niełączenia środków. Oznacza to, że jedna osoba może być zatrudniona tylko w jednym projekcie finansowanym ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 

 

Autorka :
Urszula

Animator Orlika w poznańskich przedszkolach zachęca dzieci do sportu

Animator z Poznania Ryszard Rychlewski z powodu nie najlepszej pogody na ćwiczenia na dworze odwiedza przedszkola, by tam zachęcić dzieci do uprawiania sportu.

"Moim celem jest zachęcanie dzieci do uprawiania sportu. Robię to już od dłuższego czasu poprzez pokazywanie maluchom różnych piłek oraz sprzętu niezbędnego do uprawiania poszczególnych dyscyplin. Oczywiście celem nadrzędnym jest zachęcenie do przyjścia na Orlik. Opowiadam dzieciom i przy tym bawię się razem z nimi. Kozłuję piłkę z różną częstotliwością ,a dzieci klaszczą w rytm kozłowania. Pokaz żonglowania, podbijania piłeczek różnymi odpowiednimi rakietkami, a na koniec zadanie dla maluchów, co zapamiętali z mojej wizyty. Układam na stole różne piłki oraz rakiety lub kije, a dzieci mają je odpowiednio dopasować. Oczywiście jak zawsze są drobne upominki.Tym razem były odblaskowe słoneczka".