Baza wiedzy

Wiedza i narzędzia przydatne w codziennej pracy Animatora

Sponsoring

Co to jest darowizna?

Spis treści

Inną formą wsparcia, na którą możesz liczyć, jest darowizna. Darowizna to pieniądze lub rzeczy, które należą do darczyńcy. Przekazuje on je, nie chcąc nic w zamian. Oficjalna definicja z Kodeksu cywilnego (art. 888) brzmi: darowizna to „forma umowy, w której darczyńca zobowią­zuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swe­go majątku”.

Darczyńcami mogą być osoby fizycz­ne i osoby prawne (firmy). Stowarzyszenia i fundacje korzystają z pomocy zarówno jednych, jaki i dru­gich. Mogą także – jako osoby prawne – same przekazać darowiznę innej organi­zacji.

Podstawowe cechy darowizny (określone art. 26 ust 1 pkt 9 i ust 7 - ustawy o Podatku od osób fizycznych):

  • może zostać przekazana organizacji działającej na rzecz celów społecznych określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  • przekazywana jest w roku podatkowym, z którego się rozliczamy
  • o kwotę darowizny pomniejszana jest podstawa do opodatkowania – to istotna kwestia dla darczyńców
  • obowiązek sprawozdania otrzymanych darowizn, jeśli były podstawą do odliczenia podatkowego u darczyńcy.

W przypadku darowizny nie ma obowiązku spisywania umowy, choć może ona być wymagana w niektórych przypadkach, np. przekazania nieruchomości albo samochodu, który później trzeba zarejestrować. Z kolei dla darczyńcy przekazującego pieniądze, który chce skorzystać z odliczenia podatkowego, wystarczający jest dowód przelewu bankowego potwierdzający przekazanie darowizny pieniężnej, a w przypadku darowania rzeczy – dokument jej przekazania oraz dokument potwierdzający faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Spisanie umowy jest na pewno korzystne dla obu stron i zapobiega ewentualnym późniejszym nieporozumieniom. Przez umowę darowizny darczyńca (np. sympatyk danej organizacji, firma, instytucja) zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego (np. fundacji, stowarzyszenia). Oznacza to, że darczyńca przekazuje z własnego majątku np. pewną kwotę pieniędzy na określony cel. Za tę darowiznę darczyńca nie otrzymuje nic w zamian – nie ma bezpośrednich korzyści materialnych wynikających z jej przekazania.

 W przypadku darowizny nie ma obowiązku, tak jak w przypadku sponsoringu, do informowania o tym skąd czy od kogo ona pochodzi. Jest jednak dobrym zwyczajem podziękowanie darczyńcy i podanie informacji o otrzymanym od niego wsparciu, chyba że on sam sobie tego nie życzy.

Opracowano na podstawie: http://www.ngo.pl/x/448337.

Komentarze