Baza wiedzy

Wiedza i narzędzia przydatne w codziennej pracy Animatora

Obsługa portalu

Często zadawane pytania

Spis treści

Jak rozliczyć się z godzin przepracowanych na Orliku w danym miesiącu?

Jeden kalendarz jest przypisany do jednego Orlika. Comiesięczny raport generujemy po wejściu do zakładki Raport Animatora (instrukcję krok  po kroku znajdziesz TUTAJ).

W kalendarzu należy uwzględnić wszystkie godziny przepracowane dla JST oraz dla Fundacji, czyli 80 w przypadku każdego z dwóch animatorów na Orliku i 160 – w przypadku jednego animatora. Do 5 dnia każdego miesiąca należy wygenerować raport za poprzedni miesiąc w wersji elektronicznej. Nie potrzebujemy wersji papierowej raportu. Następnie należy pobrać rachunek w wersji elektronicznej i prawidłowo wypełniony odesłać na asres FRKF ((ul. Lipowa 3, 84-100 Puck)

Dlaczego nie mogę wygenerować raportu?

Aby dostępna była opcja wygenerowania raportu, trzeba uwzględnić w kalendarzu minimalną wymaganą liczbę przepracowanych godzin.

Jak mogę uzupełniać frekwencję użytkowników korzystających z Orlika?

W kalendarzu Animatora możesz na bieżąco wpisywać, ile osób wzięło udział w zajęciach, niezwłocznie po ich zakończeniu. Służy temu przycisk "Wpisz frekwencję" w Kalendarzu Animatora. Szczegółową instrukcję krok po kroku dotyczącą uzupełniania frekwencji znajdziesz TUTAJ.

Co zrobić, żeby w kalendarzu wyświetlały się prawidłowe godziny otwarcia Orlika?

Aby w kalendarzu wyświetlały się prawidłowe dni i godziny, należy się zalogować i w panelu zarządzania wejść do zakładki „Godziny otwarcia” w menu po lewej stronie ekranu. Tam można ustawić właściwe dni i godziny otwarcia Orlika. Jeśli Orlik nie jest otwarty w tych samych godzinach przez cały rok, prosimy o oznaczenie nie tylko okresów, kiedy jest otwarty, ale również takich, kiedy jest zamknięty.

Konkretne godziny otwarcia można ustawiać dla dowolnie wybranych i dodanych przedziałów czasowych.

Korzystając z przycisku "Wyjątki", możesz też dodać dni, w które Orlik ma nietypowe godziny otwarcia. 

Uwaga! Wszystkie zmiany należy zatwierdzić, klikając przycisk "Zapisz". Zmiany są widoczne natychmiast po ich zapisaniu i wejściu do kalendarza.

Tutaj znajdziesz instrukcję ustawiania godzin otwarcia Orlika. 

Jak uwzględnić w kalendarzu inny rodzaj prac na Orliku?

W kalendarzu jest możliwość uwzględnienia godzin poświęconych zarówno na zajęcia sportowe, jak i inne prace, m.in.: administracyjne (uzupełnianie kalendarza, raportu), porządkowe czy organizacyjne. Taka opcja znajduje się w zakładce „prace dodatkowe”. Są one traktowane jak godziny pracy.

Obecnie "prace dodatkowe" nie pojawiają się w widoku kalendarza, ale zliczają się do godzin przepracowanych przez animatora.

Co z animatorami, którzy nie mają na Orliku dostępu do internetu/komputera?

Zgodnie z regulaminem, pierwszy pracodawca animatora, czyli jednostka samorządu terytorialnego, powinna zapewnić dostęp do komputera podłączonego do internetu. Rozumiemy, że dla wielu z Was brak komputera i internetu na Orliku stanowi problem, jednak nie ma innej możliwości rozliczania godzin pracy niż ta online.

Jakie dane są wymagane przy zakładaniu wydarzenia w kalendarzu?

W przypadku rezerwowania Orlika wymagane jest podanie terminu, dyscypliny i grupy docelowej wydarzenia. Przy zajęciach prowadzonych przez Animatora, należy zaznaczyć też typ zajęć. Przy rezerwacji przez osoby prywatne nie ma obowiązku wpisywania ich danych osobowych (dotyczy to także nazw i danych kontaktowych organizacji i szkół rezerwujących Orlik). Podawanie tych informacji jest opcjonalne.

Jak prawidłowo ustawić osobę prowadzącą zajęcia?

W przypadku, gdy na Orliku pracuje dwóch animatorów , w kalendarzu istnieje możliwość wyboru prowadzącego zajęcia. Trzeba jednak wcześniej w profilu danego Orlika w zakładce ,,Zespół Orlika” dodać wszystkie osoby pracujące na nim. Dzięki temu w kalendarzu pojawi się opcja wyboru prowadzącego dane zajęcia.

Czy udostępnienie boiska wlicza się w godziny pracy animatora?

Tak, jeżeli animator udostępnia boisko w swoich godzinach pracy na Orliku. Nie wlicza się, w momencie udostępniania boiska poza godzinami pracy.

Skąd się wzięła kwota na moim rachunku?

Wynagrodzenie naliczane indywidualnie dla każdego animatora i jest uzależnione od wysokości odprowadzanych składek.Fundacja nalicza składki na podstawie określonej w oświadczeniach do wniosku formy zatrudnienia przez JST jako pierwszego pracodawcę animatora do projektu Animator Moje Boisko Orlik 2012 oraz na podstawie kwestionariusza danych osobowych wypełnionego przez animatora.

Komentarze