Baza wiedzy

Wiedza i narzędzia przydatne w codziennej pracy Animatora

Partnerstwa lokalne

Dobra praktyka: Przedszkole Orlika

fot. Marek Kowalczyk / Vistrad.pl

Spis treści

Partnerzy

W ramach projektu Przedszkole Orlika w Mrągowie, zostało zawiązane bardzo ciekawe partnerstwo lokalne, angażujące do współpracy instytucje, organizacje, bank spółdzielczy oraz lokalną społeczność. 

Na poziomie organizacji publicznych w partnerstwo zaangażowały się:

 • Urząd Miasta
 • Centrum Kultury i Turystyki, zarządzające Orlikami w Mrągowie
 • Przedszkola 

Na poziomie społecznym w projekcie działają:

 • Mazurskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych (MSIS), działające przy jednym z Orlików - koordynator projektu
 • Rodzice i dzieci - projekt opiera się na aktywnym zaangażowaniu rodziców w zajęcia prowadzone na Orlikach

W ramach sektora prywatnego do partnerstwa przystąpił Bank Spółdzielczy, który ufundował m.in. stroje i nagrody dla przedszkolaków.

Cel projektu

Projekt jest skierowany do dzieci w wieku 5-6 lat. Jego celem jest zaszczepienie w dzieciach zainteresowania sportem oraz, poprzez zabawę w grupie, kształtowanie właściwych postaw. 

Zajęcia odbywają się w formie gier i zabaw, głównie z wykorzystaniem piłki do piłki nożnej. Mają one charakter ogólnorozwojowy - wyrabiają zwinność, szybkość, zmysł równowagi. Przede wszystkim jednak uczą współpracy w grupie, wzajemnego wsparcia, przygotowują do przeżywania sukcesów i porażek.

Program zajęć

Zajęcia skierowane są na ogólny rozwój oraz zwiększenie umiejętności motorycznych dzieci. Animatorzy zachęcają przedszkolaki do ruchu w formie biegów, skoków, naśladowania zwierząt, postaci bajkowych, proponowanych zadań zwinnościowych wykorzystujących różne typy sprzętu sportowego, np. słupków. Zajęcia odbywają się zarówno na Orliku, jak i w hali sportowej. 

Większość aktywności wiąże się z piłką nożną. Chodzi o oswojenie dzieci z piłką, naukę jej prowadzenia oraz strzelania goli. Nie polega to jednak na suchej nauce techniki, ale jest zachętą do zabawy z piłką poprzez różnego rodzaju gry. 

Zajęcia prowadzone są zarówno w formie grup otwartych, kiedy rodzice sami przyprowadzają dzieci na Orliki oraz grup zamkniętych - organizowanych w porozumieniu z lokalnymi przedszkolami. Grupy zamknięte są zdecydowanie liczniejsze niż otwarte.

Sportowe Festyny Przedszkolaka

W ramach projektu organizowane są również festny, które są świetną okazją do spotkania się wszystkich dzieci, ich rodziców oraz organizacji partnerskich. Festyn to okazja do wspólnej zabawy, współzawodnictwa w przygotowanych przez Animatorów konkursach, jak również do promocji inicjatywy w mediach oraz podziękowania wszystkim partnerom za ich dotychczasowe zaangażowanie.

W ramach festynu do współpracy angażowani są również wolontariusze, którzy pomagają przy rejestracji, opiece nad uczestnikami oraz w dokumentacji wydarzenia na zdjęciach czy filmach video.  

Rezultaty

W 2012 roku, w ramach zajęć w grupach zamkniętych (współorganizowanych z przedszkolami) udział wzięło 222 dzieci. W grupach otwartych - 40 dzieci. Razem: 262. To aż 60% wszystkich dzieci w wieku 5-6 lat w Mrągowie!

Wnioski

Dla wszystkich, którzy byliby zainteresowani prowadzeniem zajęć z przedszkolakami, Animatorzy mrągowskich Orlików mają następujące rady:

 • Bardzo ważne jest odpowiednie zaplanowanie pracy
 • Podstawą sukcesu jest nawiązanie dobrej współpracy z rodzicami oraz z przedszkolami
 • Animatorzy muszą umieć nawiązać kontakt z dziećmi oraz odpowiednio dbać o kwestie ich bezpieczeństwa
 • Warto postawić na różnorodne źródła finansowania projektu
 • Ważną rolę odgrywa współpraca z wolontariuszami
 • Trzeba pamiętać o promocji projektu - zarówno w celu promocji samej idei, jak również zaangażowanych partnerów.

Więcej informacji o projekcie: http://prezi.com/5ej0p1kvxhsj/przedszkole-orlika/.

Więcej informacji o MSIS i ich inicjatywach: https://www.facebook.com/MSIS.NMR

Komentarze