Baza wiedzy

Wiedza i narzędzia przydatne w codziennej pracy Animatora

Partnerstwa lokalne

Dobra praktyka: SARI - Lokalny Fundusz Sportowy

SARI

Spis treści

W ramach programu Lokalne Partnerstwa prowadzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, na Śląsku powstało bardzo ciekawe partnerstwo ukierunkowane na promocję sportu na poziomie lokalnym. 

Partnerzy

SARI jest realizowane przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika, Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych, Zespół Szkół nr 6 i Zespół Szkół nr 1 w Żorach, Żorską Izbę Gospodarczą, Wydawnictwo Solo Press, Gazetę Żorską, Portal Żory24.pl i Radio Żory.

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu "Lokalne Partnerstwa PAFW" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Wspólny cel

Żory, położone miedzy Katowicami a Rybnikiem, spośród innych miasteczek na Śląsku wyróżnia zamiłowanie mieszkańców do uprawniania sportów. Na terenie Żor są trzy boiska wybudowane w ramach programu Orlik 2012. W mieście jest 11 klubów sportowych i dwa ośrodki prowadzące działalność sportową. Inicjatorzy projektu właśnie w sporcie zobaczyli dobro wspólne mieszkańców.

W partnerstwie znalazły się więc między innymi szkoły – które aktywizowały młodzież – oraz media, które popularyzowały podejmowane w ramach projektu przedsięwzięcia. Do działań partnerstwa zostały włączone żorskie kluby sportowe i organizacje zajmujące się kulturą fizyczną, a także ochotnicza straż pożarna. Koalicja nawiązała współpracę z władzami miasta.

Partnerom przyświecała idea stworzenia specjalnego Lokalnego Funduszu Sportowego, który mógłby zapewnić stypendia utalentowanym sportowcom-amatorom, zaplecze techniczne grupom nieprofesjonalnym, a tym, którzy ze sportem wiążą plany życiowe, dać możliwość rozwoju zawodowego.

Działania

Działania partnerstwa realizowane w ramach projektu SARI – Społeczeństwo Aktywnie Rozwijające Innowacje (SARI to łacińska nazwa Żor) dotyczyły promocji sportu i aktywnych form spędzania wolnego czasu, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Partnerzy organizowali imprezy otwarte, pikniki rodzinne, happeningi, na których można było wziąć udział w najróżniejszych konkurencjach sportowych, także nietypowych, jak na przykład toczeniu jajka, strzelaniu wodą do celu lub puszczaniu latawca. Zorganizowano zimowy turniej sportowy, a w drugim etapie projektu został przygotowany kalendarz informujący rodziców o rozpoczynających się naborach na zajęcia w różnych dyscyplinach sportowych w Żorach oraz organizowanych przez żorskie kluby sportowe imprezach sportowo-rekreacyjnych. 

Rezultaty

Sport jest ważnym elementem życia publicznego w Żorach, a dzięki projektowi stał się także elementem lepiej widocznym i bardziej atrakcyjnym. Elektroniczny kalendarz zintegrowany ze stroną Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych jest na bieżąco uaktualniany i promuje sport oraz porządkuje informacje o wszystkich sekcjach sportowych, które działają w mieście. Dzięki projektowi w Żorach powstał także profesjonalny zespół cheerleaderek, który uświetnia rozmaite imprezy sportowe.

Więcej informacji: http://www.lokalnepartnerstwa.org.pl/pl/partnerstwa/item/id,25,title,SARI--lokalny-fundusz-sportowy.html

Komentarze