Baza wiedzy

Wiedza i narzędzia przydatne w codziennej pracy Animatora

Obsługa portalu

Dokumenty do pobrania

Spis treści

Poniżej znajduje się lista dokumentów do pobrania potrzebnych do rozliczania się podczas wsółpracy w ramach programu "Animator - Moje Boisko Orlik 2012": 

  1. Kwartalne zestawienie o wypłaconym wynagrodzeniu (xls) 

Do zestawienia należy dołączyć załączniki w postaci potwierdzeń przelewów wynagrodzeń oraz składek i zaliczek odprowadzanych do ZUS i US: 

  • potwierdzeniem zapłaty za Animatorów/Animatorki składek ZUS oraz podatku dochodowego od wynagrodzeń PIT-4  powinno być wydrukowane potwierdzenie wykonania transakcji/przelewu (jeżeli JST nie chce uwidocznić całościowych kwot wpłaconych, to powinny zostać zrobione odrębne przelewy dotyczące składek ZUS od wynagrodzeń Animatora/Animatorki);
  • jeżeli terminy wyznaczone przez Fundację uniemożliwiają przekazanie któregokolwiek potwierdzenia, to prosimy o dołączenie brakującego dokumentu w kolejnym terminie (informacje o poszczególnych terminach znajdują się w umowie zawartej między FRKF a JST)
  • zestawienie powinno zostać podpisane przez upoważnionych przedstawicieli JST, a załączniki powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem

Zestawienia  wraz z załącznikami powinny być przesłane na adres: 

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej

ul. Lipowa 3

84-100 Puck

Komentarze