Baza wiedzy

Wiedza i narzędzia przydatne w codziennej pracy Animatora

Użytkownicy

Jak pracować z osobami niepełnosprawnymi na orliku [PORADNIK]

Spis treści

Sport, w tym sport osób niepełnosprawnych służy utrzymaniu sprawności fizycznej, zdrowia oraz integrowaniu uczestników. Wysiłek fizyczny może stać się elementem rehabilitacji. Aktywność ruchowa jest szansą dla osób z niepełnosprawnością na samospełnienie, ale także na wyjście z ukrycia, współistnienie w życiu społecznym i zawodowym. Ruch jest drogą do poprawy jakości funkcjonowania, zwiększenia samodzielności i adaptacji do życia ze swoją niepełnosprawnością.

W poradniku przeczytasz o obawach, stereotypach i oczekiwaniach dotyczących aktywności niepełnosprawnych. Dowiesz się, jakimi sposobami zachęcić osoby niepełnosprawne do obecności na orlikach, jak przygotować ofertę adresowaną do nich. W rozdziale "Dobre praktyki animatorów ekspertów" poznasz sprawdzone rozwiązania. Przeczytasz również o możliwościach angażowania osób z niepełnosprawnościami. W rozdziale "Inspiracje" przedstawiamy konkretne przykłady form ruchowych możliwych do wykorzystania podczas zajęć w, które możesz wprowadzić u siebie na orliku.

Kliknij tu, aby wejść do poradnika w PDF:

Zobacz materiał wideo:

Poradnik przygotowano w ramach projektu Akademii Animatora 2014 finansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Zobacz też pozostałe poradniki:

Komentarze