Baza wiedzy

Wiedza i narzędzia przydatne w codziennej pracy Animatora

Użytkownicy

Jak pracować z przedszkolakami na orliku [PORADNIK]

Spis treści

Dzieci odczuwają naturalną potrzebę ruchu. Ruch z kolei jest podstawowym czynnikiem warunkującym prawidłowy rozwój dzieci. Pracując z dziećmi, musimy zwracać uwagę na różnorodne ćwiczenia ruchowe, czyli takie, które wykraczają poza samą aktywność fizyczną. Dzięki różnorodnym formom zajęć, które jesteśmy w stanie przeprowadzić na orliku, rozwijamy w dzieciach ciekawość, potrzebę ruchu i umiejętność czerpania z niego radości. Aktywność ruchowa wspiera w dzieciach rozwój nie tylko fizyczny, lecz także psychiczny, społeczny i emocjonalny.

Co znajdziesz w naszym poradniku?

Grupę przedszkolaków definiujemy tutaj jako dzieci w wieku 2,5–5 lat, czyli te, które jeszcze nie rozpoczęły nauki w szkole podstawowej – zarówno te, które przychodzą na zajęcia w grupie zorganizowanej, np. przez nauczycielkę wychowania przedszkolnego, jak również te, które przychodzą na orlik z rodzicami przed lub po zajęciach w przedszkolu.

W poradniku przeczytasz o obawach, stereotypach i oczekiwaniach dotyczących aktywności przedszkolaków. Dowiesz się, jakimi sposobami zachęcić dzieci do obecności na orlikach i podtrzymać ich ciekawość, jak przygotować ofertę adresowaną do nich. W rozdziale "Dobre praktyki animatorów ekspertów" poznasz sprawdzone rozwiązania. Przeczytasz również o działaniach związanych z wolontariatem dla przedszkolakow oraz o możliwościach promocyjnych. W rozdziale "Inspiracje" przedstawiamy konkretne przykłady gier i zabaw, które możesz wprowadzić u siebie na orliku.

Kliknij tu, aby wejść do poradnika w PDF:

Zobacz materiał wideo:

Poradnik przygotowano w ramach projektu Akademii Animatora 2014 finansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Zobacz też pozostałe poradniki:

Komentarze