Baza wiedzy

Wiedza i narzędzia przydatne w codziennej pracy Animatora

Użytkownicy

Korzyści z aktywności fizycznej dla osób niepełnosprawnych

Spis treści

Ruch jest szczególnie ważny w przypadku osób niepełnosprawnych. Poniżej znajdziesz argumenty, które pomogą Ci przekonać osoby niepełnosprawne do aktywności fizycznej. 

Aktywność fizyczna dostarcza radości, ułatwia integrację z innymi ludźmi, pełni funkcję terapeutyczną, pomaga podnieść samoocenę i wzmocnić poczucie własnej wartości, co jest szczególnie ważne w przypadku osób niepełnosprawnych, które mogą czuć się wykluczone. Sport wymaga zaangażowania, wykazania się aktywną i samodzielną pracą, co pozwala na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Zajęcia dla osób niepełnosprawnych nie oznaczają, że brać w nich udział mogą tylko osoby z niepełnosprawnością. Takie podejście może rodzić kolejne poczucie wykluczenia. Jest mnóstwo zajęć, w których razem z osobami niepełnosprawnymi mogą brać udział osoby w pełni zdrowe. Obok zalet w postaci aktywności dla wszystkich mamy do czynienia z integracją, która jest również ważna.

Przygotowując ofertę zajęć skierowaną do osób niepełnosprawnych, staraj się nawiązać współpracę z lokalnymi instytucjami zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi (ośrodki pomocy, stowarzyszenia i fundacje, szkoły czy przedszkola integracyjne). Nawet jeśli na co dzień nie widzisz wielu osób niepełnosprawnych w swojej miejscowości, nie znaczy to, że ich nie ma. Dzięki lokalnym instytucjom będzie ci łatwiej do nich dotrzeć i nawiązać pierwszy kontakt.

Adaptowana aktywność fizyczna

Rozwój specjalistycznego sprzętu sportowego dla osób niepełnosprawnych umożliwił rozwój aktywności sportowej w formie rekreacyjnej, dzięki czemu coraz więcej osób niepełnosprawnych może aktywnie spędzać czas wolny. Współcześnie wiele form sportu osób niepełnosprawnych rozwijają się w ramach ruchu określanego jako adaptowana aktywność fizyczna AAF (ang. adapted physical activity), która wyrosła na gruncie wielowiekowej tradycji i doświadczeń związanych z wykorzystywaniem ruchu jako środka wspomagającego i doskonalącego rozwój człowieka. „ (Miejsce sportu w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych fizycznie, Magdalena Koper, Tomasz Tasiemski Zakład Sportu Osób Niepełnosprawnych Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu)

Przy modyfikacji reguł uwzględniającej możliwości funkcjonalne osób o różnym rodzaju i stopniu dysfunkcji osoby niepełnosprawne mogą uprawiać szeroki wachlarz dyscyplin sportowych (np. obniżona siatka w meczu siatkówki z udziałem osób na wózkach inwalidzkich). Istnieją również dyscypliny tworzone specjalnie dla osób niepełnosprawnych, np. rugby na wózkach, goalball dla osób niewidomych, ampfutbol. 

Według słów prekursora sportu osób niepełnosprawnych fizycznie, Ludwiga Guttmanna: „Dla osoby niepełnosprawnej sport powinien być skutecznym środkiem przywracania kontaktu ze światem zewnętrznym, ułatwiając integrację tych osób ze społecznością obywatelską”. 

Osoby niepełnosprawne fizycznie poprzez sport adaptowany zaspokajają swoje specjalne potrzeby.

1. Po pierwsze, aktywność sportową można potraktować jako atrakcyjny rodzaj usprawniania ruchowego, wykorzystujący naturalne formy ruchu. Poprzez funkcję zdrowotną (ukierunkowaną na poprawę sprawności fizycznej, wytrzymałości i odporności organizmu itd.) sport pomaga kompensować określone dysfunkcje organizmu, wynikające z danego rodzaju niepełnosprawności.

2. Po drugie, wszechstronnie oddziałując na osobę, sport może być źródłem pozytywnych doświadczeń w różnych obszarach jej funkcjonowania. Pomaga odzyskać niezależność samoobsługową, poprawia samoocenę, kształtuje pozytywne cechy charakteru (samostanowienie, pewność siebie, wytrwałość w przezwyciężaniu własnych słabości i pokonywaniu trudności, otwartość na nowe wyzwania), ułatwia nawiązywanie trwałych związków z innymi, sprzyja integracji społecznej itp.

3. Po trzecie, sport jako intensywne doświadczenie różnych aspektów własnej cielesności, pozwala rozpoznać rzeczywiste możliwości uszkodzonego organizmu, wspomagając w ten sposób sterowanie i „zarządzanie” własnym ciałem, ułatwiając jego akceptację. Po czwarte, działalność sportowa sprzyja inicjowaniu i rozwijaniu aktywności własnej przez osoby niepełnosprawne.

 Udział w rekreacji fizycznej ułatwia samoocenę własnych możliwości, a w efekcie – aktywniejsze życie społeczne.

Zobacz też:

 

Źródło: Miejsce sportu w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych fizycznie, Niepełnosprawność 

Komentarze