Baza wiedzy

Wiedza i narzędzia przydatne w codziennej pracy Animatora

Sponsoring

Na czym polega współpraca barterowa?

Spis treści

Barter to wymiana bezgotówkowa, czyli towar za towar albo usługa za usługę. We współpracy barterowej strony określają wartość oferowanych towarów/usług i dążą do tego, aby pomiędzy stronami bilans był zerowy (czyli wartość wzajemnie świadczonych usług się wyrównała). Ze współpracą barterową mamy do czynienia np. w sytuacji, w której organizacja A, która zajmuje się prowadzeniem zajęć sportowych, współpracuje z organizacją B prowadzącą lokalny portal internetowy. Obie organizacje mogą się umówić na współpracę, polegającą na tym, że organizacja A zorganizuje zajęcia dla członków organizacji B, a organizacja B, przez kilka miesięcy będzie zamieszczała na głównej stronie baner organizacji A. Aby podjąć takie ustalenie, obie strony muszą wycenić zajęcia i wartość reklamy oraz określić na jakim poziomie będą one równoważne, np. 20 godzin zajęć = 3 miesięce emisji reklamy.

W przypadku współpracy barterowej, strony również podpisują umowę, która określa przedmiot i wartość zobowiązania. Jest to tzw. umowa nienazwana, czyli nie ma określonej prawem definicji. Polega ona na wzajemnej wymianie, bez konieczności sięgania po pieniądze. Odbywa się więc bez udziału gotówki, ale wymieniane towary/usługi, powinny być sobie równe co do wartości. 

Więcej informacji: http://poradnik.ngo.pl/x/480793

Komentarze