Baza wiedzy

Wiedza i narzędzia przydatne w codziennej pracy Animatora

Obsługa portalu

Raport roczny animatora za rok 2014 - instrukcja krok po kroku

Spis treści

W związku z zakończeniem projektu "Animator - Moje Boisko Orlik 2012" w roku 2014 należy wygenerować raport roczny dotyczący każdego orlika, będący podsumowaniem Waszej pracy od marca do listopada 2014. 

Pamiętaj, że raport dotyczy orlika - jeśli na danym obiekcie pracuje dwóch animatorów, uzgodnijcie, który z Was wypełni raport.

Instrukcja krok po kroku

Aby wypełnić raport roczny, zaloguj się na swoje konto w portalu NaszOrlik.pl. Dostęp do raportu rocznego jest widoczny w panelu zarządzania dla zalogowanych użytkowników.

Po kliknięciu w przycisk "Raport roczny" przejdziesz do strony umożliwiającej wygenerowanie raportu rocznego.

Po kliknięciu w przycisk "Wygeneruj", przejdziesz do następnej strony, gdzie w I części widnieją dane wnioskodawcy (JST), orlika, oraz instytucji zarządzającej orlikiem.  W punkcie 4. należy wpisać imię i nazwisko animatora (lub animatorów, jeśli na danym obiekcie pracuje dwóch/dwoje animatorów).

W II części raportu należy opisać, jakie zajęcia, imprezy odbywały się dla grup zadeklarowanych we wniosku, jak wyglądała współpraca z danymi grupami. Jeśli zmieniałeś/aś grupę, napisz dlaczego. Prosimy również o opisanie swoich doświadczeń dotyczących współpracy z wolontariuszami.

Po wypełnieniu wszystkich pól, zatwierdź raport przyciskiem "Zapisz i Drukuj".

Raport zostanie zapisany na Twoim koncie w portalu NaszOrlik.pl, otrzymasz również wersję raportu w pliku PDF, którą należy wydrukować wraz z dołączonym automatycznie załącznikiem, który trzeba wypełnić ręcznie.

Raport musi być podpisany i opieczętowany przez przedstawiciela JST (czyli pierwszego pracodawcę animatora biorącego udział w projekcie "Animator - Moje Boisko Orlik 2012")

Raport wraz z załącznikiem (wypełnionym i podpisanym przez osoby upoważnione) należy wysłać do 15 grudnia 2014 r. pocztą na adres: 

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej

ul. Lipowa 3, 84-100 Puck

Komentarze