Baza wiedzy

Wiedza i narzędzia przydatne w codziennej pracy Animatora

Propozycje nowych zajęć

Ultimate Frisbee na Orlikach - zasady gry, propozycje ćwiczeń [MATERIAŁY WIDEO]

Spis treści

Czym jest Ultimate Frisbee

Ultimate to sport bezkontaktowy, w który gra się plastikowym dyskiem. Dysk waży 175 gramów.

Boisko do ultimate ma kształt prostokąta, a na obu jego końcach znajdują się, również prostokątne, strefy punktowe. Zadaniem 5-osobowej drużyny jest złapanie dysku wewnątrz strefy punktowej bronionej przez przeciwników.

W grze nie ma sędziego, dlatego zawodnicy sami muszą po pierwsze znać zasady, po drugie dopilnować ich przestrzegania. Oprócz standardowych reguł gry, niezwykle ważne jest respektowanie zasad „Spirit of the Game”, czyli gra fair, poszanowanie dla przeciwnika i liczenie się z jego zdaniem.

Z dyskiem nie można biegać, a więc po jego złapaniu należy jak najszybciej się zatrzymać. Zawodnik z dyskiem ma dziesięć sekund na rzut, od momentu rozpoczęcia liczenia przez obrońcę znajdującego się w promieniu 3 metrów od niego.

Przed meczem drużyny ustalają, która z nich rozpocznie grę w obronie, a która w ataku. Przed każdym punktem oba zespoły ustawiają się na linii swoich stref punktowych, a drużyna obrony wyrzuca dysk do drużyny, która będzie w ataku tzw. pull

Po każdym zdobytym punkcie następuje zamiana ról, drużyna która zdobyła punkt rozpoczyna grę w obronie. Drużyna będąca w ataku może również utracić posiadanie na skutek upuszczenia dysku, wyrzucenia jego na aut, lub przechwycenia przez przeciwnika. Każdy nie złapany dysk powoduje, że swój atak z miejsca upuszczenia dysku rozpoczyna drużyna przeciwna.

Linie boczne i końcowe należą do autu. Jeżeli zawodnik łapiący dysk, jakąkolwiek częścią ciała będzie dotykał tych linii, to drużyna atakująca traci posiadanie dysku.

W ultimate niedozwolony jest jakikolwiek kontakt fizyczny. Nie można też wyrwać, czy wybić dysku będącego w posiadaniu kogoś innego. Przewinienia zgłaszane są przez stronę poszkodowaną. Jeżeli faul spowodował utratę dysku, wraca on do osoby rzucającej. Jeśli faul spowodował, że osoba łapiąca dysk ostatecznie go nie złapała, dysk traktuje się jakby został złapany przez tę osobę.

Gracz faulujący może zakwestionować faul wypowiadając słowo „contest” i przedstawiając swoje zdanie. Rozmowa powinna być krótka, rzeczowa i spokojna. W trakcie dyskusji inni zawodnicy nie mogą zmieniać swoich miejsc na boisku. Wznowienie gry następuje przez dotknięcie dysku przez najbliższego obrońcę tzw. „check”.

Zmiany graczy na boisku mogą być dokonywane tylko po zdobytym punkcie, a przed kolejnym pullem. Wyjątek stanowi tylko kontuzja, któregoś z zawodników. W takim wypadku drużyna przeciwna może również dokonać zmiany swojego gracza.

Ultimat Frisbeee na Orlikach - zobacz wideo

Zasady gry na Orliku

Pole gry

Boisko o wymiarach 26m x 60m. Pole właściwe 40m, dwie 10-metrowe strefy punktowe na końcach boiska. Linie wyznaczające obręb boiska należą do autu. Linie oddzielające strefę punktową od właściwego pola gry należą do właściwego pola gry. 

Cel gry

Drużyna atakująca ma za zadanie doprowadzić dysk do strefy punktowej bronionej przez przeciwników. Za każde takie przyłożenie otrzymuje punkt. Mecz rozgrywany jest do momentu, gdy jeden z zespołów zdobędzie 15 punktów, bądź skończy się czas (30min) 

Rozpoczęcie gry

Na początku każdego punktu 5-osobowe drużyny ustawiają się naprzeciwko siebie, na liniach swoich stref. Drużyna broniąca rozpoczyna grę poprzez wyrzut dysku w stronę drużyny atakującej (tzw. Pool). Drużyna, która zdobyła punkt, jest drużyną w obronie. 

Ruch dysku

Dysk można podawać w każdą stronę boiska. Zawodnik z dyskiem nie może się przemieszczać. Po złapaniu dysku gracz musi jak najszybciej się zatrzymać. Po zatrzymaniu zawodnik ma 10 sekund, aby podać dysk dalej. Czas odlicza obrońca kryjący rzucającego (tzw. marker). 

Strata dysku

Drużyna atakująca traci dysk w momencie, gdy ten upadnie na ziemię, wyjdzie na aut, zawodnik rzucający zostanie wyliczony, bądź zawodnik drużyny broniącej przejmie dysk. Drużyna, która była w obronie rozpoczyna swój atak, a dotychczasowi atakujący muszą teraz bronić dostępu do własnej strefy punktowej.

 Zmiany zawodników

Zmiany w drużynach dozwolone są jedynie pomiędzy punktami lub wyniku kontuzji jednego z zawodników. Kontakt fizyczny/ FauleKontakt fizyczny pomiędzy zawodnikami jest niedozwolony. Zabronione jest także zabieganie drogi innemu zawodnikowi. Każde dotknięcie zawodnika traktowane jest, jako faul. Ponieważ w grze nie ma sędziego, przewinienie zgłaszane jest przez zawodnika faulowanego. Nie można również atakować (zbić, zabrać) dysku będącego w posiadaniu innego zawodnika.

Contest

Faulujący może nie zgodzić się ze zgłoszeniem wypowiadając słowo contest. Wszelkie sporne decyzje rozstrzygane są między zainteresowanymi zawodnikami w drodze rzeczowej i spokojnej dyskusji. Jeżeli strony nie zgadzają się ze sobą, dysk zostaje cofnięty do osoby, która była w jego posiadaniu przed zgłoszeniem faulu, a pozostali gracze zajmują pozycje, które zajmowali przed tym zgłoszeniem.

Duch gry

Jedną z ważniejszych zasad Ultimate jest szanowanie reguł fair play. Istotny jest sposób, w jaki zawodnicy komunikują się miedzy sobą, jak dobrze znają przepisy gry oraz wzajemnie poszanowanie przeciwnika. Po meczu każda drużyna ocenia swoich rywali pod kątem ich zachowania się na boisku, a nagroda Spirit of the game jest niezwykle ceniona w środowisku graczy.

6 ćwiczeń z dyskiem

3 man drill (ćwiczenie w trójkach)

Ćwiczenie dla trzech zawodników, wymagany jeden dysk.  Dwóch zawodników stoi przy pachołku trzeci oddala się na około 8/10m do drugiego pachołka. Jeden z dwójki jest osobą rzucającą drugi osobą broniącą. Osoba rzucająca chce podać dysk osobie na drugim pachołku. Zadaniem obrońcy jest tak pracować ciałem (ruch rąk i praca nóg) aby utrudnić rzut do osoby przy drugim pachołku. Gdy zawodnik rzuci, biegnie do osoby, która złapała i staje się jej obrońcą, osoba która łapała będzie rzucać. W ćwiczeniu można wykonać kilka wariantów, praca samych nóg, praca samych rąk lub łącznie wszystkie aspekty.

Rzucanie w kwadracie

Ćwiczenie dla 3 osób, wymagany jeden dysk. Ustawiamy kwadrat z czterech pachołków w odległości około 10 m. Na trzech z czterech pachołków stoją zawodnicy (na trzech pachołkach obok siebie), jeden ze skrajnych zawodników ma dysk. Zawodnik skrajny bez dysku biegnie po linii prostej na wolny pachołek a w tym czasie osoba posiadająca dysk rzuca do niej na wysokość pachołka. Następnie powtarzamy to samo z kolejną skrajną osobą, która wybiega w wolne miejsce i dostaje dysk od osoby, która go wcześniej złapała. Każdy zawodnik wykonuje po kilka biegów i rzutów, następnie zmieniamy kierunek i ćwiczenie wykonujemy w przeciwną stronę. W ćwiczeniu chcemy rzucać dyskiem zawsze po zewnętrznej stronie kwadratu.

Wybieganie do dysku

Ćwiczenie dla kilku/kilkunastu osób. Zawodnicy dzielą się na dwie równe grupki oddalone od siebie na około10/15 metrów. Do płynnego wykonania ćwiczenia potrzeba jest kilku dysków. Pierwsza osoba w jednej z grup ma dysk i będzie wykonywać rzut do osoby biegnącej w jej kierunku. Osoba, która biegnie, zaczyna od krótkiego biegu pod kątem 45 stopni, w przeciwnym kierunku niż znajduje się dysk i zawrócenia w stronę równoległą do kolejek . Gdy złapie dysk odrzuca go do gracza kolejki z której wybiegł.  Osoba, która złapała, będzie teraz osobą rzucającą, a osoba, która wcześniej rzuciła, staje się osobą, która biegnie. Wybiegamy na zmianę na lewo i prawo pod kątem 45 stopni.

Wybieganie z kolejek na niekrytą stronę

Ćwiczenie dla kilku/kilkunastu osób. Zawodnicy dzielą się na dwie równe grupki oddalone od siebie na około 10/15 metrów. Jeden dysk w grze. Pierwsza osoba w jednej z grup ma dysk i obrońcę, który pozwala rzucić mu tylko backhand. Rzucamy do osoby, która najpierw biegnie pod kątem 45 stopni do tyłu i po kilku metrach ponownie pod kątem 45 stopni biegnie w kierunku osoby z dyskiem (w tym wypadku nie biegnie na wprost osoby z dyskiem, tylko równolegle do kolejek). Osoba z dyskiem podaje nadbiegającemu zawodnikowi, który po złapaniu oddaje dysk do kolejki, z której wybiegł. Następnie osoba, która rzucała, biegnie w ten sam sposób i otrzymuje dysk.

Hot box

Gra dla zespołów po 3/4/5 zawodników. Pośrodku boiska a o wielkości 20m na 20m lub 30m na 30m (w zależności od liczby graczy) jest kwadratowa strefa punktowa o wielkości 5m na 5m. Dwie drużyny grają przeciwko sobie, podając dysk frisbee tak, aby zawodnik złapał go w strefie punktowej. Jeśli dysk upadnie lub zostanie przejęty, zawodnicy drugiej drużyny atakują strefę punktową. Obrońcy nie mogą stać w strefie punktowej, ale mogą zbijając dysk, wskoczyć do niej. Obrońca w odległości co najmniej trzech metrów od przeciwnika może liczyć czas w którym osoba z dyskiem musi podać go do innego zawodnika. Po wyliczeniu, przejęciu dysku lub po zdobytym punkcie przeciwna drużyna posiada dysk i po wykonaniu 3 podań poza strefę punktową podejmuje próbę zdobycia punktu. Gra trwa do zdobycia przez jedną z drużyn 5 punktów.

Gra na utrzymanie dysku

Gra dla zespołów po 3/4/5/6 zawodników. Gra odbywa się na boisku o wielkości 10m na 10m lub 20m na 20m (w zależności od liczby graczy). Drużyna posiadająca dysk ma na celu wymienić między sobą dysk, podając 10 razy. Osoba broniąca wylicza czas, w którym musi być podanie, czas jest liczony do 5, co sekundę, liczenie zaczynamy od wypowiedzenia „liczę 1”, a przy wypowiedzeniu 5 przeciwnik traci posiadanie dysku. Po stracie dysku liczba wymienionych podań się zeruje. 

Komentarze