Baza wiedzy

Wiedza i narzędzia przydatne w codziennej pracy Animatora

Obsługa portalu

Umowa dla JST korzystających z dofinansowania w ramach projektu "Animator - Moje Boisko - Orlik 2012"

Spis treści

Z dniem 1 marca 2015 wszystkie Jednostki Samorządu Terytorialnego będące właścicielami Orlików zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Animator - Moje Boisko - Orlik 2012" (bądź ich przedstawiciele działający na podstawie pełnomocnictwa) powinny zawrzeć  z operatorem projektu, czyli Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej Umowę o przyznaniu  dofinansowania w ramach projektu Animator - Moje Boisko Orlik 2012 (link do jej pobrania znajduje się poniżej). 

Umowę należy wydrukować i uzupełnić we wskazanych miejscach. Podpisać,  a załączniki parafować.

Do 15 marca 2015 (decyduje data stempla pocztowego) JST powinny przesłać na adres Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej (ul. Lipowa 3, 84-100 Puck):

  • dwa egzemplarze podpisanej przez osobę uprawnioną do reprezentacji JST Umowy o przyznaniu dofinansowania w ramach projektu "Animator - Moje Boisko Orlik 2012" (link do jej pobrania znajduje się poniżej) wraz z załącznikami
  • dwa egzemplarze umowy Animatora/Animatorki z Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej (umowy od 4 marca do pobrania z portalu NaszOrlik.pl po zalogowaniu do swojego konta przez Animatora/Animatorkę). Uwaga - jeśli dofinansowanie obejmuje dwóch Animatorów, należy przesłać dwa egzemplarze dotyczące każdego z nich. 

UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR – MOJE BOISKO ORLIK 2012 (umowa pomiędzy JST a Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej)

Komentarze