Projekty i partnerzy Orlika

Wspólnie rozwijamy ofertę dla wszystkich grup wiekowych

Partnerzy Orlika

Urząd Miejski Gminy Kłecko

www.klecko.pl

Urząd Miejski Gminy Kłecko nadzoruje pracę Animatora sportu na boisku Orlik w Działyniu. Wszystkie działania podejmowane na tym obiekcie są na bieżąco konsultowane z w/w instytucją.
Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej

frkf.pl

Fundacja wraz z Ministerstwem Sportu i Turystyki stworzyła program Nasz Orlik i jest operatorem portalu NaszOrlik.pl. Dzięki Fundacji Animatorzy Orlika poznają nowe dyscypliny i umiejętności, takie jak zarządzanie projektami i budowa partnerstw lokalnych. Fundacja przyznaje też granty projektowe, dzięki którym na Orliku mogą pojawić się nowe dyscypliny sportowe i grupy osób. Dzięki tym działaniom Animatorzy Orlika mają lepszą sytuację zawodową i jest on łatwiej dostępny dla użytkowników.

Ministerstwo Sportu i Turystyki

www.msport.gov.pl

zainicjowało budowę boisk i wraz z Samorządem współfinansuje programy "Moje Boisko Orlik 2012" oraz "Animator Boiska Orlik". Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych to podstawa stworzenia przestrzeni dla kształtowania pozytywnych zachowań młodzieży i dobrych relacji w społeczności lokalnej. Ministerstwo jest też inicjatorem licznych turniejów sportowych, które odbywają się na Orliku. Wspiera też rozwój animatorów przez finansowanie programu Nasz Orlik, dzięki któremu poprawia się sytuacja Animatorów Sportowych oraz dostępność Orlików dla wszystkich gości.