Zespół Orlika

Razem z Wami tworzymy Nasz Orlik

czekamy na zdjęcie

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mrozach

Przedstawiciel jednostki nadzorującej współpracuje z Animatorami
w zakresie ich działalności na Orliku.

czekamy na zdjęcie

Michał Zgudka

Animator Orlika

..