Projekty i partnerzy Orlika

Wspólnie rozwijamy ofertę dla wszystkich grup wiekowych

Projekty na Orliku

Akademia Animatora 2013
Grupa wiekowa:
mieszana
Opis projektu:
jest to program szkoleń realizowanych przez Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej, podczas którego Animatorzy zapoznają się z nowymi dyscyplinami i umiejętnościami. Efektem wzięcia udziału w programie jest skuteczne tworzenie przez Animatorów zróżnicowanej oferty dla różnych grup wiekowych i budowanie partnerstw lokalnych. W programie w 2013 roku wzięło udział ponad 320 animatorów ze 160 Orlików, w roku 2014 ta liczba będzie znacznie większa.

Zostań sponsorem tego projektu - skontaktuj się z nami

Partnerzy Orlika

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jezioranach

www.osirjeziorany.pl

OSiR w Jezioranach prowadzi bezpośredni nadzór nad Kompleksem Sportowym ORLIK 2012. Przy współpracy z animatorem sportu zrealizowaliśmy wiele ciekawych projektów np. Liga ORLIKOWA, Turniej Oldbojów, Mistrzostwa Gminy Jeziorany w strzelani z broni pneumatycznej, Wakacje z OSiRem. W maju 2013roku została utworzona szkółka tenisa ziemnego. Z orlika korzystają uczniowie szkół, kluby sportowe oraz mieszkańcy gminy Jeziorany. W 2014 roku planujemy powiększyć nasza ofertę o nowe dyscypliny sportowe.
Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej

frkf.pl

Fundacja wraz z Ministerstwem Sportu i Turystyki stworzyła program Nasz Orlik i jest operatorem portalu NaszOrlik.pl. Dzięki Fundacji Animatorzy Orlika poznają nowe dyscypliny i umiejętności, takie jak zarządzanie projektami i budowa partnerstw lokalnych. Fundacja przyznaje też granty projektowe, dzięki którym na Orliku mogą pojawić się nowe dyscypliny sportowe i grupy osób. Dzięki tym działaniom Animatorzy Orlika mają lepszą sytuację zawodową i jest on łatwiej dostępny dla użytkowników.

Ministerstwo Sportu i Turystyki

www.msport.gov.pl

zainicjowało budowę boisk i wraz z Samorządem współfinansuje programy "Moje Boisko Orlik 2012" oraz "Animator Boiska Orlik". Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych to podstawa stworzenia przestrzeni dla kształtowania pozytywnych zachowań młodzieży i dobrych relacji w społeczności lokalnej. Ministerstwo jest też inicjatorem licznych turniejów sportowych, które odbywają się na Orliku. Wspiera też rozwój animatorów przez finansowanie programu Nasz Orlik, dzięki któremu poprawia się sytuacja Animatorów Sportowych oraz dostępność Orlików dla wszystkich gości.