Aktualności Nasz Orlik

Najnowsze wydarzenia w projekcie

Autor:
ADMIN VIOLA

„Lokalny Animator Sportu” – pozostałe Załączniki

Podmioty które zakwalifikowane zostały do udziału w projekcie „Lokalny Animator Sportu” informujemy, że Załączniki Nr 9, Nr 10 i Nr 11 do Umowy są już do pobrania z linków zamieszczonych poniżej:

Załącznik nr 9 – Wzór kwestionariusza zastąpienia animatora

Załącznik nr 10 – Wzór umowy powierzenia wykonywania zadań animatora innej osobie w projekcie Lokalny Animator Sportu

Załącznik nr 11 – Wzór okresowego zestawienie wypłaconego wynagrodzenia dla animatora

Zespół FRKF                                                                                          Puck 29.04.2016 r.