Aktualności Nasz Orlik

Najnowsze wydarzenia w projekcie

Autor:
ADMIN VIOLA

„Lokalny Animator Sportu” - wyniki naboru uzupełniającego

„Lokalny Animator Sportu” - wyniki  naboru uzupełniającego

Uprzejmie informujemy, że po dokonaniu formalnej i merytorycznej oceny wniosków złożonych w konkursie uzupełniającym „Lokalny Animator Sportu”, do projektu zakwalifikowanych zostało 182 orliki, na których pracujący animatorzy otrzymają dofinansowanie ze środków Programu „Sport Wszystkich Dzieci”.

Wszystkie Jednostki Samorządu Terytorialnego, których orliki zakwalifikowane zostały do projektu oraz zakwalifikowanych animatorów, powiadomimy o tym drogą mailową.

Lista zakwalifikowanych orlików

Zakwalifikowane do projektu Jednostki Samorządu Terytorialnego do 24 maja 2016 (decyduje data stempla pocztowego) zobowiązane są doręczyć w formie papierowej na adres: Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej, ul. Lipowa 3, 84-100 Puck, uzupełniony i podpisany komplet dokumentów.

W jednej zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Lokalny Animator Sportu – dokumenty” powinien znajdować się komplet dokumentów dotyczących tylko jednego orlika.

Lista dokumentów do pobrania:

Podpisują: Jednostka Samorządu Terytorialnego/Lokalny Animator Sportu

Zakwalifikowany wniosek

Załącznik nr 1 – Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie Lokalny Animator Sportu – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Podpisuje tylko Jednostka Samorządu Terytorialnego:

Dwa egzemplarze Umowa Operator – Jednostka Samorządu Terytorialnego

Załącznik nr 2 – Deklaracja Jednostki Samorządu Terytorialnego o zapewnieniu finansowania wynagrodzenia animatorów w czasie trwania projektu – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Załącznik nr 4 – Zakres obowiązków Jednostki Samorządu Terytorialnego realizującej projekt Lokalny Animator Sportu – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Załącznik nr 5 – Zakres obowiązków Lokalnego Koordynatora Animatorów – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Załącznik nr 6 – Harmonogram obowiązków Jednostek Samorządu Terytorialnego związanych z realizacją umowy – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Podpisuje tylko Lokalny Animator Sportu:

Dwa egzemplarze Umowa Operator – Animator

Załącznik nr 3 – Zakres obowiązków Lokalnego Animatora Sportu – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Załącznik nr 7 – Roczny harmonogram pracy Lokalnego Animatora Sportu – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Załącznik nr 12 – Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych animatora – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Załącznik nr 13 – Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu animatora poza projektem – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Załącznik nr 14 – Kwestionariusz osoby zatrudnionej na umowę zlecenie – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Załącznik nr 15 – Oświadczenie animatora o nie korzystaniu z innych środków Ministerstwa Sportu i Turystyki – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Zespół FRKF