Aktualności Nasz Orlik

Najnowsze wydarzenia w projekcie

Autorka:
Urszula Staniszewska

Orliki nie tylko dla piłkarzy! Jak to zrobić? [RAPORT Z BADANIA]

Mimo że w Polsce wybudowano 2604 boiska orlik, wśród ludzi, którzy z ich oferty nie korzystają, panuje wiele stereotypów na ich temat. Większość niećwiczących Polaków nie wie, że w ramach kompleksu orlik mamy dwa boiska, mało kto wie, czym zajmują się animatorzy. Poprawy wymaga komunikacja z mieszkańcami na temat oferty boisk orlik – mówią samorządowcy i lokalni działacze z Krajowej Sieci Konsultacyjnej Liderów. 

Prezentacja raportu pt. Czym jest Orlik dla społeczności lokalnej? (pełny raport dostępny jest TUTAJ) z udziałem m.in. Dariusza Buzy – dyrektora Departamentu Sportu Powszechnego w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz Moniki Chabior -  prezeski zarządu Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej, będącej operatorem programu Nasz Orlik, odbyła się we wtorek 25 listopada w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Popatrzenie na funkcjonowanie orlików oczami lokalnych liderów jest kolejnym ważnym krokiem do naszego lepszego rozumienia ich społecznej misji – powiedziała podczas prezentacji Monika Chabior.

 Szczegółowe rekomendacje znaleźć można w raporcie, który został opracowany na podstawie badań zrealizowanych przez Krajową Sieć Konsultacyjną Liderów przy stowarzyszeniu Szkoła Liderów. Dane i opinie zbierało 60 lokalnych liderów – samorządowców i aktywistów.  Dzięki temu raport ma niezwykłą wartość - pisany jest z perspektywy lokalnej, a nie tylko eksperckiej. Rekomendacje są dobrze zakorzenione w możliwościach danych społeczności. Liderzy zapoczątkowali również debaty na temat tego, czym jest i czym powinien być orlik w swoich społecznościach.

 

- Interesowało nas znaczenie orlików dla lokalnej społeczności, społeczne aspekty funkcjonowania tych boisk orlik oraz ich modele zarządzania i finansowania orlików. Prezentacja raportu była okazją do kontynuacji tej dyskusji w rożnych środowiskach, włączając w nią decydentów z poziomu ministerstwa, władze lokalne, organizacje pozarządowe oraz ludzi pracujących na orlikach, a także takich, którzy z nich korzystają lub będą korzystać – mówi Kuba Radzewicz, koordynator KSKL.

 

Projekt organizowany przez Szkołę Liderów we współpracy z Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Centrum Wyzwań Społecznych przy Instytucie Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Partnerem wydarzenia jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Raport z badania dostępny jest TUTAJ 

Projekt jest realizowany w ramach programu „Obywatele dla Demokracji” finansowanego z Funduszy EOG.

Fot. Szkoła Liderów