Aktualności Nasz Orlik

Najnowsze wydarzenia w projekcie

Autor:
ADMIN VIOLA

UWAGA DOT. POPRAWNOŚCI WYPEŁNIANIA WNIOSKU

Uwaga na poprawne wypełnienie Załącznika nr 2

Bardzo prosimy podmioty ubiegające się o dofinansowanie pracy animatorów w ramach projektu „Lokalny Animator Sportu” o uważne wypełnianie Załącznika nr 2, który w formie skanu lub zdjęcia w formacie jpg należy dołączyć wraz z wnioskiem aplikacyjnym.

W celu zminimalizowania liczby błędów, mogących spowodować wykluczenie całego wniosku z postępowania rekrutacyjnego, w generatorze wniosków umieszczona została Instrukcja https://www.naszorlik.eu/zalaczniki/instrukcja_zal2.pdf  wypełniania Załącznika nr 2.

Przed rozpoczęciem wypełniania tego załącznika prosimy o zapoznanie się z instrukcją, a następnie wypełnienie go zgodnie z zawartymi wytycznymi.

Puck 24.03.2016