O nas

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej została utworzona w 1991 roku. Naszym celem jest rozwój systemu sportu dla wszystkich. Robimy to wspierając organizatorów sportu powszechnego poprzez podnoszenie ich kompetencji, wymianę informacji, sieciowanie, udostępnianie przydatnych narzędzi – portale, granty, konkursy, promocję. Traktujemy sport jako usługę publiczną. Ważnym elementem działalności Fundacji jest dokładne zapoznanie się ze społecznym odbiorem sportu. Służą temu m.in. badania socjologiczne prowadzone w partnerstwie Centrum Wyzwań Społecznych działające przy Instytucie Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Więcej na nasz temat na stronie frkf.pl

Kontakt:

Kontakt dla mediów:
Adam Suska
a.suska@frkf.pl

Redakcja portalu:
Adam Suska
a.suska@frkf.pl

Dział helpdesk:
Tel.: 795 558 266, 795 116 112, 882 079 933, 785 569 242, 603 950 470;
rozliczenia@frkf.pl

Dział kadr i rozliczeń:
Tel.: 603 950 470;
kadry@frkf.pl

Obsługa portalu:
portalanimator@frkf.pl