Projekty i partnerzy Orlika

Wspólnie rozwijamy ofertę dla wszystkich grup wiekowych

Projekty na Orliku

Promowanie uprawiania sportu w gminie Świlcza
Grupa wiekowa:
mieszana
Jak wziąć udział:
Mieszkańcy gminy posiadający ciekawe pomysły na korzystanie z kompleksu sportowego Orlik mogą je zgłaszać do animatorów, a także w Urzędzie Gminy Świlcza. Oczekiwane są m. in. propozycje organizacji turniejów, wprowadzenia ciekawych rozgrywek itp.
Sponsorzy, którzy wspomogliby takie działania także są proszeni o kontakt z animatorami lub Urzędem Gminy Świlcza.
Opis projektu:
Celem udziału w projekcie jest promowanie uprawiania sportu wśród mieszkańców gminy Świlcza oraz propagowanie aktywności fizycznej w różnych grupach społecznych.
Zadaniem animatorów jest nakłanianie do aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez uczestnictwo w zawodach i zajęciach sportowych. Turnieje i zawody sportowe pozwalają na wyłonienie najbardziej utalentowanych osób. Może to mieć w przyszłości duży wpływ na wzrost poziomu sportu wyczynowego w naszym kraju.
Zajęcia ruchowe pozwalają osobom w starszym wieku utrzymywać odpowiednią kondycję fizyczną i psychiczną przez co sprawniej funkcjonują w życiu zawodowym i osobistym. Aktywność fizyczna przeciwdziała agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży oraz promuje odpowiedni wzór zachowań społecznych. Efektem programu będzie także integracja społeczności lokalnej oraz profilaktyka zdrowotna.

Zostań sponsorem tego projektu - skontaktuj się z nami

Partnerzy Orlika

Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej

www.zsrudnawielka.pl

W 2013r. Urząd Gminy Świlcza przekazał Orlik w użytkowanie Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej. W miesiącach marzec-listopad w godzinach porannych z Orlika korzystają dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej i pozostałych szkół z terenu gminy Świlcza. Nadzór sprawuje dyrektor ZS w Rudnej Wielkiej. Od godziny 15.00 zajęcia prowadzą animatorzy.
Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej

frkf.pl

Fundacja wraz z Ministerstwem Sportu i Turystyki stworzyła program Nasz Orlik i jest operatorem portalu NaszOrlik.pl. Dzięki Fundacji Animatorzy Orlika poznają nowe dyscypliny i umiejętności, takie jak zarządzanie projektami i budowa partnerstw lokalnych. Fundacja przyznaje też granty projektowe, dzięki którym na Orliku mogą pojawić się nowe dyscypliny sportowe i grupy osób. Dzięki tym działaniom Animatorzy Orlika mają lepszą sytuację zawodową i jest on łatwiej dostępny dla użytkowników.

Ministerstwo Sportu i Turystyki

www.msport.gov.pl

zainicjowało budowę boisk i wraz z Samorządem współfinansuje programy "Moje Boisko Orlik 2012" oraz "Animator Boiska Orlik". Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych to podstawa stworzenia przestrzeni dla kształtowania pozytywnych zachowań młodzieży i dobrych relacji w społeczności lokalnej. Ministerstwo jest też inicjatorem licznych turniejów sportowych, które odbywają się na Orliku. Wspiera też rozwój animatorów przez finansowanie programu Nasz Orlik, dzięki któremu poprawia się sytuacja Animatorów Sportowych oraz dostępność Orlików dla wszystkich gości.