Zespół Orlika

Razem z Wami tworzymy Nasz Orlik

czekamy na zdjęcie

Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie

Przedstawiciel jednostki nadzorującej - Zbigniew Zarzycki - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie od stycznia 2015 roku jest administratorem kompleksu boisk "Orlik" w Sulęczynie.

czekamy na zdjęcie

Baske Krzysztof

Animator Orlika

Animator jest długoletnim nauczycielem wychowania fizycznego, animatorem sportu dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Gminy Sulęczyno, jednym z założycieli działającego od 1998 r. Uczniowskiego Klubu Sportowego. Sprawdził się jako dobry organizator i prowadzący zajęcia sportowe w ramach projektu, Animator Moje Boisko „ORLIK”, jest współorganizatorem, z kandydatem pierwszym, szeregu sportowych imprez gminnych i ponadgminnych. Kandydat posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć w wielu dyscyplinach sportu. Oprócz kwalifikacji sportowych, pedagogicznych posiada również uprawnienia do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

czekamy na zdjęcie

Grzegorz Stefański

Animator Orlika

Animator jest długoletnim nauczycielem wychowania fizycznego, animatorem dziecięcego i młodzieżowego sportu na terenie Gminy Sulęczyno, jednym z założycieli działającego od 1998 r. Uczniowskiego Klubu Sportowego. Sprawdził się jako dobry organizator i prowadzący zajęcia sportowe w ramach projektu „Animator Moje Boisko ORLIK 2012”, jest współorganizatorem, z kandydatem drugim, szeregu sportowych imprez gminnych i ponadgminnych. Kandydat posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć w wielu dyscyplinach sportu. Oprócz kwalifikacji sportowych, pedagogicznych posiada również uprawnienia do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.