Projekty i partnerzy Orlika

Wspólnie rozwijamy ofertę dla wszystkich grup wiekowych

Partnerzy Orlika

Zespół Szkół Mechaniczno-Samochodowych

www.zsms.com.pl

W skład Zespołu Szkół Mechaniczno-Samochodowych w Zabrzu wchodzą:
TECHNIKUM NR 2
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Nr 8
MECHANIK POJAZDÓW SAM.
ELEKTROMECHANIK POJ. SAM.
BLACHARZ SAMOCHODOWY
LAKIERNIK

Od wielu lat szkoła kształci również w zawodach nie związanych z motoryzacją, dopasowując kierunki kształcenia do potrzeb rynku pracy i zainteresowań młodzieży.
Szkoła współpracuje z wieloma klubami piłkarskimi, takimi jak Akademia Piłkarska Górnik Zabrze, SKS Gwarek Zabrze, UKS Akademia Piłkarska Champions, Medyk Zabrze przy Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz z amatorskimi i zakładowymi klubami sportowymi.
Rada Dzielnicy Osiedla Kotarbińskiego

www.oskotarbinskiego.zabrze.pl

Sponsoruje nagrody na festynach osiedla i turnieje sportowe, które odbywają się na Orliku.

Urząd Miejski miasta Zabrze

www.um.zabrze.pl

Współfinansuje programy "Moje Boisko Orlik 2012" oraz "Animator Boiska Orlik".

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej

frkf.pl

Fundacja wraz z Ministerstwem Sportu i Turystyki stworzyła program Nasz Orlik i jest operatorem portalu NaszOrlik.pl. Dzięki Fundacji Animatorzy Orlika poznają nowe dyscypliny i umiejętności, takie jak zarządzanie projektami i budowa partnerstw lokalnych. Fundacja przyznaje też granty projektowe, dzięki którym na Orliku mogą pojawić się nowe dyscypliny sportowe i grupy osób. Dzięki tym działaniom Animatorzy Orlika mają lepszą sytuację zawodową i jest on łatwiej dostępny dla użytkowników.

Ministerstwo Sportu i Turystyki

www.msport.gov.pl

zainicjowało budowę boisk i wraz z Samorządem współfinansuje programy "Moje Boisko Orlik 2012" oraz "Animator Boiska Orlik". Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych to podstawa stworzenia przestrzeni dla kształtowania pozytywnych zachowań młodzieży i dobrych relacji w społeczności lokalnej. Ministerstwo jest też inicjatorem licznych turniejów sportowych, które odbywają się na Orliku. Wspiera też rozwój animatorów przez finansowanie programu Nasz Orlik, dzięki któremu poprawia się sytuacja Animatorów Sportowych oraz dostępność Orlików dla wszystkich gości.